Schuld afbetalen na beslag…

schuld afbetalen

…door gerechtsdeurwaarder Schuld afbetalen blijft meestal mogelijk zelfs na beslag door gerechtsdeurwaarder en betekening van verkoopdag. Akkoord schuldeiser vereist Je schulden in schijven afbetalen is geen recht. Meer zelfs, je schuldeiser kan altijd volledige betaling eisen. (art. 1244, lid 1 BW) Indien dit niet mogelijk is kan men proberen door …

Verder lezen

Beslag op roerende goederen

beslag

Iedereen met een schuld die hij niet onmiddellijk kan betalen, kan worden geconfronteerd met een gerechtsdeurwaarder. Deze kom, meestal na ingebrekestelling, een beslag op roerende goederen leggen. Gerechtsdeurwaarder kan veel, maar niet alles. De beslagene heeft ook rechten bij beslag op zijn goederen. Beslag op roerende goederen Bij beslag op roerende goederen kan gerechtsdeurwaarder …

Verder lezen

Beslag op computer

beslag op computer

Mag een gerechtdeurwaarder beslag op computer leggen? In beginsel is beslag op computer wel mogelijk Algemeen wordt aangenomen dat de schuldeisers het volledige vermogen van hun schuldenaar kunnen aanspreken voor de uitvoering van diens verbintenis tot het betalen van een som geld. Concreet betekent dit dat de schuldeisers het (gedeelte van het) vermogen …

Verder lezen